Zobacz również: Polityka COOKIE

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU DJOLES.PL:

 

Wstęp:

Właściciel witryny widniejącej pod adresem www.djoles.pl (zwanego dalej portalem) oraz innych stron internetowych w domenie djoles.pl chroni Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu. Dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony danych użytkowników Portalu, w szczególności stosuje zasady określone w  Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy innych portali, serwisów internetowych oraz firm, których dane/linki/reklamy/dane kontaktowe/inne informacje  podane zostały w Serwisie.

 

Dane zbierane od użytkowników portalu djoles.pl:

Djoles.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych przez użytkownika, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Djoles.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Djoles.pl nie przekazuje danych osobowych żadnym innym podmiotom, ani osobom trzecim. Przekazanie danych osobowych może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek prokuratury, policji, i innych upoważnionych do tego jednostek państwowych, po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających zasadność udostępnienia ww. danych osobowych.

 

Djoles.pl gromadzi dane osobowe, pobierane automatycznie przez serwer takie jak adres ip, ale także dane, które zostały podane przez użytkownika w trakcie rejestracji na portalu. Dane pobierane w trakcie rejestracji na portalu to login, e-mail, a także inne dane osobowe, które użytkownik może wprowadzić dobrowolnie do swojego konta. W obrębie konta, zgodnie z Polskimi, a także międzynarodowymi ustawami użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, edycji ,korekty danych, lub też usunięcia konta, co wiąże się z całkowitym usunięciem danych osobowych Użytkownika. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia komentarzy, linków i innych działań Użytkownika w obrębie portalu djoles.pl, aby usunąć linki, wpisy lub komentarze, należy przed usunięciem konta usunąć w.w. działania użytkownika w panelu administracyjnym konta, lub na podstronie, na której się znajdują.

 

Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika:

Djoles.pl nie przekazuje danych osobowych Użytkowników serwisu osobom trzecim. Dane, które są wykorzystywane na portalu dotyczą tylko i wyłącznie działalności Użytkownika w obrębie serwisu. Dotyczą one min. wyszukiwania plików przez użytkownika, gdzie obok nazwy, wielkości wyszukanego pliku, mogą pojawić się takie dane jak nr ip komputera z którego został wyszukany plik, login użytkownika który ów plik wyszukał. Jeżeli plik zostanie wyszukany przez użytkownika nie zalogowanego ( nie posiadającego konta w serwisie Djoles.pl) zostanie oznaczony jako wyszukany przez anonima. To samo dotyczy komentarzy i innych działań użytkownika w obrębie portalu Djoles.pl 

 

Zabezpieczenie danych osobowych użytkownika:

Djoles.pl zabezpiecza dane użytkowników przed ingerencją osób trzecich. Hasła podane podczas rejestracji są bezpowrotnie kodowane, tylko zarejestrowany Użytkownik może zmienić swoje hasło. Dane osobowe podane podczas rejestracji nie są przekazywane żadnym osobom trzecim, w tym min. firmom reklamowym. Użytkownik odpowiada za własne dane osobowe i za utrzymanie hasła w poufności. Zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim, w tym wglądu w swój profil użytkownika.

 

Zmiany w danych osobowych użytkownika:

Zmiany w danych osobowych, Użytkownik może dokonać w panelu konta, w formularzu edycji konta.

 

Usunięcie konta:

Każdy użytkownik portalu Djoles.pl ma możliwość usunięcia konta, czyli rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Użytkownika portalu jest darmowe i dobrowolne, może nastąpić w każdym czasie. Wystarczy wejść w panel konta, następnie w zakładkę edycja danych, usuń konto. Konto zostanie bezpowrotnie usunięte.

 

Obsługa Cookies (Ciasteczka):


Niektóre obszary Serwisu Djoles.pl mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

 

Reklamy w serwisie Djoles.pl :

W serwisie Djoles.pl pojawiają się reklamy, w których w żaden sposób nie są wykorzystywane dane osobowe Użytkownika. Użytkownik klikając w reklamę może opuścić obszar serwisu Djoles.pl W takim wypadku administracja nie odpowiada za dalsze poczynania użytkownika poza obrębem serwisu (domeny) Djoles.pl Polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Djoles.pl

 

 

Informacja handlowa

Serwis Djoles.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą mailową informacji technicznych, informacyjnych, konkursowych. Treści reklamowe będą wysyłane tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

Kontakt z użytkownikiem i właścicielem serwisu:

Kontakt administratora serwisu Djoles.pl z użytkownikiem serwisu następuje tylko i wyłącznie poprzez mail podany podczas rejestracji.

Aby nawiązać kontakt z właścicielem serwisu należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://djoles.pl/kontakt

Korespondencję w sprawie polityki prywatności, jak i w celu przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres djoles[(at)]djoles.pl, gdzie [(at)] = @

 

Postanowienia końcowe:

Serwis Djoles.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w całości lub części powyższej polityki prywatności, o zmianach polityki prywatności każdy użytkownik możę się dowiedzieć wchodząc w podstronę: http://www.djoles.pl/marketing/polityka-prywatnosci.html . Po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności, każdy będzie mógł przeczytać i zapoznać się z nową polityka prywatności, akceptując ja, lub negując, co jest równoznaczne z usunięciem konta.

 

Ostatnia zmiana polityki prywatności nastąpiła dn.: 01.10.2011 r.