wersja pdf: /upload/regulamin.pdf

 

REGULAMIN

 

Regulamin korzystania z portalu DJOLES.PL

 

I Wstęp:

 

Definicje - słownik nazw:

 

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.
Usługodawca - oznacza serwis djoles.pl (zwany dalej serwisem lub portalem)
Operator - oznacza serwis internetowy obsługujący Usługodawcę - Kastin Intermedia
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną. Obejmuje podmioty korzystające ze wszystkich rodzajów kont.
Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, protokół IP. Adres IP jest przyznawany każdemu Użytkownikowi przez jego dostawcę internetu (ISP).
ID - oznacza unikatowy identyfikator przyporządkowany przez Usługodawcę do zarejestrowanego Użytkownika serwisu.

 

 

Preambuła:

 

1.1 Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu djoles.pl, w tym prawa i obowiązki użytkownika i usługodawcy. Zasady technicznego działania i funkcjonalności serwisu djoles.pl są bliżej opisane na stronach serwisu w zakładce FAQ pod linkiem: http://www.djoles.pl/pierwszy-raz-na-djolespl---przewodnik.html. W kwestiach nie uregulowanych przez Regulamin, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

1.2. Operatorem serwisu djoles.pl (zwanego dalej "Usługodawcą") jest Kastin Intermedia Krzysztof Kabała. (zwanego dalej "Operatorem") z siedzibą w Mielcu (39-300), na ulicy Naruszewicza 6a.

 

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

 

1.4. Świadczone usługi przez Usługodawcę Kastin Intermedia polegają na umożliwianiu wyszukiwania linków do plików, przez zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników serwisu, które znajdują się na zewnętrznych hostingach plików, lub też na zewnętrznych portalach internetowych. W serwisie djoles.pl nie są hostingowane żadne materiały, które zostają wyszukane przez użytkownika serwisu za pośrednictwem wyszukiwarki na djoles.pl Djoles.pl monitoruje historię wyszukanych plików. Więcej informacji o prawnym sposobie działania serwisu znajduję w zakładce p.t. notka prawna pod linkiem: http://www.djoles.pl/nota-prawna.html

 

1.5. Korzystanie z serwisu djoles.pl oznacza akceptację regulaminu, zarówno przez zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych użytkowników. ( nie posiadających konta w serwisie djoles.pl) Pełen regulamin korzystania z serwisu djoles.pl znajduje się pod linkiem: http://www.djoles.pl/regulamin.html

 

1.6. Właściciel witryny widniejącej pod adresem www.djoles.pl (zwanego dalej portalem lub serwisem) oraz innych stron internetowych w domenie djoles.pl chroni Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu. Dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony danych użytkowników Portalu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Pełna polityka prywatności znajduje się pod linkiem: http://www.djoles.pl/marketing/polityka-prywatnosci.html

 

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy innych portali, serwisów internetowych oraz firm, których dane /linki/reklamy/dane kontaktowe/inne informacje podane zostały w Serwisie.

 

 

II Warunki ogólne korzystania z serwisu djoles.pl:

 

2.1.Użytkownik w ramach korzystania z serwisu djoles.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

 

a.) wyszukiwać linki do plików w sieci internet, za pośrednictwem wyszukiwarki djoles.pl w tym linki do plików mp3, audio, teledyski, teksty piosenek, paczki

 

b.) komentować i oceniać linki do plików wyszukanych na portalu djoles.pl

 

c.) udostępniać linki do podstron na djoles.pl zewnętrznie (t.j. na blogach, forach dyskusyjnych, stronach www, wśród swoich znajomych itp.), korzystając tylko i wyłącznie ze specjalnych kodów, które znajdują się pod wyszukanym linkiem z plikiem. Zezwala się również na umieszczanie linków do materiałów zamieszczonych na djoles.pl w tym do wyników wyszukiwania, za pośrednictwem portali społecznościowych w tym: facebook, nk, twitter, wykop, itp. Do tego celu należy używać specjalnych wtyczek zainstalowanych na portalu djoles.pl

 

2.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nie zgodne z prawem korzystanie z portalu djoles.pl przez użytkownika w tym za treść komentarzy. Portal również nie odpowiada za wyniki wyszukiwania plików, w tym powstałe linki do wyniku wyszukiwania. Każdy użytkownik, wyszukujący link do pliku w wyszukiwarce, odpowiada za dalsze wykorzystanie pliku z ów wygenerowanego linku, w tym za jego pobieranie, kopiowanie, dalsze powielanie itp. Djoles.pl monitoruje historię wyszukanych plików by w razie potrzeby móc zablokować powstały wynik wyszukiwania. Portal nie odpowiada za poprawne działanie wyszukanych materiałów poprzez portal Djoles.pl

 

 

2.3. Zabrania się wyszukiwania i rozpowszechniania za pośrednictwem portalu treści:

 

a.) które mogą zawierać wirusy komputerowe, lub inne złośliwe oprogramowanie

 

b.) treści pornograficzne,

 

c.) sceny nawołujące do przemocy,

 

d.) sceny profanacji,

 

e.) materiały, treści łamiące prawo autorskie, w tym prawo autorskie osób trzecich,

 

f.) treści sprzecznych z polskim prawem,

 

g.) materiały mogące narazić osoby trzecie na straty finansowe, moralne itp.

 

2.4. Serwis nie odpowiada za błędne wyniki wyszukania, lub też za ich skasowanie.

 

2.5. Portal Djoles.pl nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie, rozpowszechnianie, powielanie wyszukanych linków do plików.

 

 

2.6. Djoles.pl nie odpowiada za poprawne i bezbłędne działanie wyszukanego pliku, za pośrednictwem wyszukiwarki. Wyszukiwarka podajac wynik wyszukiwania nie sprawdza plików, uzytkownik wykonujac czynnosc wszyszukiwania linków do określonych plików sam ponosi pełną odpowiedzialność za dany wynik wyszukiwania czyli za powstaly link do pliku.

 

 

III. Prawa autorskie:

 

3.1. Serwis nie posiada praw autorskich do wyszukanych plików za pośrednictwem portalu djoles.pl Prawa te posiadają osoby, które ów plik wgrały na zewnętrzny serwer. Djoles.pl pośredniczy tylko i wyłącznie w możliwości wyszukiwania linków do tych plików w sieci internet.

 

3.2. Prawa autorskie (w tym zgłaszanie nadużycia) osób i instytucji do wyników wyszukiwania zostały opisane w pkt. 3.4., 3.5. w dziale Prawa Autorskie.

 

3.3. Jeżeli nie chcesz by za pośrednictwem wyszukiwarki djoles.pl można było wyszukać twój plik to zastrzeż własność intelektualną. Zastrzeganie własności intelektualnej następuję tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie: http://www.djoles.pl/zgloszenie-wlasnosci-intelektualnej.html gwarantuje ono to, że użytkownik nie bedzie mógł za pośrednictwem wyszukiwarki Djoles.pl wyszukać wskazanej zastrzeżonej frazym, za pośrednictwem wyszukiwarki.

 

3.4 Osoby i instytucje posiadające prawa autorskie do wyszukanych linków do plików za pośrednictwem portalu Djoles.pl moga zgłosić nadużycie, blokujac wygenerowany link do zewnętrznego portalu z ów plikiem.

 

a) Blokowanie wyniku wyszukiwania nie usuwa historii wyszukiwania.

 

b) Blokowanie danego wyniku wyszukiwania do linku z plikiem nie usuwa fizycznie pliku z zewnetrznego hostingu. Usunąć pliki fizycznie mogą tylko administratorzy ów serwisów. Jeżeli na takim serwisie np wrzuta.pl dany plik zostanie zablokowany to automatycznie przestaje on działać na portalu Djoles.pl

 

c) jeżeli nie zostanie zastrzeżony wynik wyszukiwania, lub nie zostanie usuniety fizycznie plik z serwisu zewnetrznego, administracja portalu nie gwarantuje tego, że inny użytkownik wpisujac dana fraze nie wygeneruje linka do treści wczesniej usunietej.

 

3.5. W celu usuniecia linku do pliku powstalego z wyniku wyszukiwania można zaraportować nie legalne treści poprzez kliknięcie w link: „zgłoś nadużycie", który znajduje się na podstronie z wyszukanym linkiem pliku, lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie: http://www.djoles.pl/report-abuse/new/0,nowe-zgloszenie.html.

 

Jest to jedyna metoda zgłoszenia nadużycia, gdyż on automatycznie usuwa link do pliku z serwisu Djoles.pl z chwilą zgłoszenia zaistniałego faktu, link do raportu : http://www.djoles.pl/report-abuse/new/0,nowe-zgloszenie.html

 

a) Wszystkie chronione prawami autorskimi linki do materiałów zewnetrznych, powstale na skutek wyszukiwania, zostaną bezzwłocznie usunięte, zazwyczaj odbywa się to w momencie zgloszenia naduzycia, w wyjatkowych sytuacjach moze to trwac do 48h.

 

b) Uwaga, aby usunąć linki do plików musisz posiadać pełne prawa do danego wyniku wyszukiwania. Brak wypełnionych wszystkich pól w formularzu zgłaszania nadużycia, nie skutkuje usunieciem wyniku wyszukania. Korzystając z raportowania pliku (zgłaszania nadużycia) oświadczasz, że sam posiadasz pełne prawa do danego wyniku wyszukiwania, tj do danego linku do pliku który został wyszukany za pośrednictwem portalu Djoles.pl, akceptując przy tym regulamin portalu Djoles.pl jak i zasady ustawy DMCA. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia nadużyć budzących naszą nie pewność, w takich przypadkach nadużycia będą rozpatrywane do 31 dni roboczych.

 

 

IV. Reklamacje:

 

4.1 Usługodawca nie odpowiada za skasowanie bądź uszkodzenie wyników wyszukiwania, w tym linków do wyszukanych plików.

 

4.2 Usługodawca nie odpowiada za zawartość wyszukiwanych przez Użytkowników linków do plików. Osobą odpowiedzialną za dalsze wykorzystanie linku do wyszukanego pliku jest Użytkownik, który ów plik wyszukał.

 

4.3 Usługodawca nie odpowiada za poufność wyników wyszukiwania przez Użytkownika. Jednocześnie nie ma obowiązku usunięcia wyniku wyszukiwania, o którego poufność nie zadbała osoba wyszukująca plik.

 

4.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnej chwili i czasie bez konieczności powiadomienia Użytkowników.

 

 

V Zakończenie:

 

5.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

5.2. Kopiowanie treści ze strony Djoles.pl oraz niniejszego regulaminu jest karane i grozi odpowiedzialnością karna.

 

5.3. Powielanie, plagiatowanie danych i informacji zawartych w regulaminie jak i na portalu Djoles.pl jest zabronione. Prawa autorskie do regulaminu posiada właściciel serwisu djoles.pl

 

5.4. Dodatkowe informacje, oraz wszelkie pytania dotyczące Regulaminu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://www.djoles.pl/kontakt.html